Vær med til som forældre eller som forening at præge skolebørns læring og generelle trivsel

Vær med til som forældre eller som forening at præge skolebørns læring og generelle trivsel
Vær med til som forældre eller som forening at præge skolebørns læring og generelle trivsel

Har du børn i folkeskolen, kan du som forældre deltage i skolerådet. Men også som forening. Skolerådet har indflydelse på børnenes hverdag og ligeledes tilstanden i folkeskolen med kontakt til undervisningsministeren. Dette politiske arbejde består af anbefalinger til udvikling og bedre undervisning i folkeskolen. Til gavn for alle skolebørns læring og generelle trivsel.

Lærer dit barn ikke nok

God undervisning er alfa og omega for børns læring. Men ikke alle børn lærer ens. Dertil er der børn, der kan udfordringer i hverdagen, som gør at undervisningen bør differentieres den enkelte elev. Dette tager afsæt i at basis-, almene og individuelle læringsmål tilgodeses det enkelte barn. Netop for at sikre, at alle børn efter endt folkeskole kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Politisk styring af folkeskolerne

Det koster selvfølgelig penge at drive dagens folkeskoler i Danmark. Heraf styres skolerne igennem fastsatte budgetter igennem kommunerne. Besparelser på skoleområdet gør, at det kan være særligt svært at imødekomme alle børns behov. Heraf kan der være børn, der ikke lærer, det de skal jf. fastsat pensum. Hvilket igen kan forringe deres fremtidsudsigter med henblik på at tage en ungdomsuddannelse. Derfor er skolerådet bistået af folkeskolens skolebestyrelser et vigtigt politisk arbejde landet over.

Fælles mål for undervisningen

Mange lærer herunder også pædagoger, som ses i skolebilledet anvender didaktiske overvejelser i undervisningen. Det gør, at de på mange måder kan tilrette undervisningen inde som ude. Men politisk har skolerne i en lang årrække været styret mere af boglige fag fremfor kreative og praktiske fag. Denne udvikling har udvist manglende motivation for en erhvervsuddannelse blandt alt for mange elever. Det gør selvfølgelig skolerådets arbejde væsentligt, så denne politiske linje ændres. Således at undervisningen bliver på et højt ambitionsniveau i form af åbne og fælles mål frem for forsimplede bindende mål, som fører til en sænkning af børns alsidige udvikling.

Børns læring, trivsel og udvikling

Samfundsøkonomien hænger naturligt sammen med indtjening af skatter. Heraf er det vigtigt, at samfundet får børn ud til de mere og tunge erhvervsmæssige uddannelser. Men det er væsentligt at vide rent fagligt, at ikke alle børn lærer bogligt, men kan finde denne undervisningsform kedelig. Det kan sætte en bremser for at udvikle deres fulde potentiale. Derfor er alsidig undervisning væsentligt for børns udvikling og generelle trivsel. Ligeledes deres fremtid.

Skolerådet er et uafhængigt råd

Har du interesse i som forældre eller som forening på skoleområdet at gøre et politisk arbejde for fremtidens folkeskolebørn, så kan du tage kontakt til Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen. Men du også rådføre dig med dit barns skoleleder herom. Et vigtigt politisk arbejde som udføres af 1 formand og 21 øvrige medlemmer fra en række centrale interesseorganisationer på både folkeskole- og ungdomsskoleområdet.

Som forening kan forældre til skolebørn bedre stå sammen

Politisk arbejde igennem en forening forener forældre. Især hvis der er væsentlige forhold på folkeskoleområdet, som i den grad forringer både børns trivsel og undervisning. Her igennem kan I gøre en forskel.